Subskrybuj zmiany na stronie - bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami!

kalendarz facebook trip-advisor instagram

 rodo baner

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Moszna Zamek Spółka z o.o., w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziła określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych Moszna Zamek Spółka z o.o., Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina nr tel. 77 466 96 79, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Spółce są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, którym jest obecnie pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na świadczeniu usług z zakresu działalności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to;

 • 6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez Spółkę na podstawie umowy)
 • 6 ust.1 lit. f. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez Spółkę w ramach prawnie uzasadnionego interesu)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody  - art.6 ust.1 lit. a. RODO.

 

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Realizując prawnie uzasadnione interesy Administratora przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych;

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska)
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane dotyczące zamieszkania

Ponadto w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów przetwarzamy Państwa wizerunek w obszarze monitoringu wizyjnego.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych. Ponadto w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych Spółki przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania Państwa danych wynosi 10 dni.

 

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Spółkę
 • dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

moni baner

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  MONITORINGU  WIZYJNEGO

STOSOWANEGO  W  MOSZNA  ZAMEK   SPÓŁKA  Z O.O.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Moszna Zamek Spółka z o.o., Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina nr tel. 77 466 96 79, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;
 • 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • 6 ust.1 lit. f. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki
 1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.
 1. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 1. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Moszna Zamek  Spółka z o.o. wynosi 10 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;
 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Zamek w mosznej

LOKALIZACJA

Sprawdź, gdzie leży Zamek Moszna i jak bez trudu do niego trafić...

Więcej...

HISTORIA

Poznaj historię wyjątkowego Zamku i odkryj tajemnice kryjące się w jego murach...

Więcej...

WYDARZENIA

W Zamku co rusz się coś dzieje, więc bądź na bieżąco z ciekawymi wydarzeniami...

Więcej...

TEATR MUZYCZNY

Poznaj Teatr Muzyczny Castello oraz jego operetkowy repertuar...

Więcej...

 

 

marszalek logo stopka